På svenska >>

Mikä on metsän taloudellinen merkitys
Suomessa ja suomalaisille?

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Ne peittävät kaksi kolmannesta Suomen koko pinta-alasta tuottaen aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä ihmisten moniin eri tarpeisiin. Erityisen tärkeitä metsät ovat Suomen maaseudun elinvoimalle. Ne ovat myös perusta laajalle ja menestyvälle metsäteollisuudelle.

Metsäteollisuus käsittää puutuote- sekä massa- ja paperiteollisuuden. Metsätalous ja -teollisuus muodostavat yhdessä metsäsektorin. Metsäsektori tuotti vuonna 2008 lähes viisi prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Rahassa tämä oli 7,6 miljardia euroa. Metsäsektori työllisti välittömästi noin 77 000 suomalaista, mikä vastaa noin kolmea prosenttia Suomen kaikista työllisistä. Metsäsektorilla on vaikutusta myös moniin muihin toimialoihin. Välillisine vaikutuksineen metsä sektorin tuottava ja työllistävä merkitys nouseekin vielä moninkertaiseksi. Tulevaisuuden biotaloudessa metsäsektorilla on mahdollisuus entisestään nostaa kansantaloudellista merkitystään.

Alta löytyvät kalvot antavat kuvauksen metsäsektorin taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä Suomelle ja suomalaisille. Kalvosarjoihin liittyvää esitettä voit tiedustella Suomen Metsäsäätiöstä Voit myös printata esitteen suomeksi , ruotsiksi tai englanniksi.

Kalvosarjat

Maakunnittaiset kalvosarjat

Tekijät

Tiedot perustuvat pääosin Pellervon taloustutkimuksen PTT laatimiin selvityksiin sekä Suomen virallisiin tilastoihin. Esitteen ja kalvosarjat on tuottanut Suomen Metsäsäätiö Taitto Jaana Rautio.

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden, yksityisten sahojen, Metsähallituksen ja useiden metsätalouden tahojen vapaaehtoisesti rahoittama puun puolestapuhuja. Säätiön tavoite on puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä metsätalouden ja metsäteollisuuden toiminnan turvaaminen.


Pellervon taloustutkimus PTT

Suomen Metsäsäätiö


 
Takaisin www.forest.fi -sivulle Sivu päivitetty: 9.2.2011