Etusivu
» Suomi jääkauden jälkeen
» Ilmasto-olot ja asutus
» Metsä esiteollisessa
   Suomessa
» Sahateollisuuden nousu
» Paperi ja muut tuotteet
» Sota ja jälleenrakennus
» Metsänhoidon alku
» Puunhankinta
» Puutavaran kuljetus
» Metsätuhot ja
   metsäluonnon suojelu
» Metsien monikäyttö
» Metsän monet arvot
» Metsä tuo hyvinvointia
 
» Käyttöohje
» Tekijä ja tekijänoikeudet
Postimerkkikertomus Suomen metsistä

"Metsä on ystäväsi" on pääasiassa postimerkeillä kuvitettu kertomus soisesta ja routaisesta maasta ja kansasta kaukana Euroopan pohjoisnurkassa. Maasta, josta metsän turvin kehittyi yksi maailman varakkaimmista ja vakaimmista hyvinvointivaltioista.

"Metsä on ystäväsi" on postimerkkikokoelma. Olen käyttänyt tarinassa myös ei-filatelistista materiaalia kuten postikortteja, kirjeensulkijoita, tulitikkuetikettejä ym. Siispä tämä on oikeastaan "avoimen luokan postimerkkikokoelma"

Veikko Huovinen kirjoittaa: "Metsä on kuin valtava isäntäeläin, jonka turkissa me vilistelemme loisen päiviä viettäen." Tuo loinen on hieman väärä nimitys, me pidämme huolta isäntäeläimestä. Sen turkki on nyt parempi ja tiheämpi kuin koskaan ennen, puut ovat järeämpiä ja hakkuumahdollisuudet suuremmat kuin koskaan historian aikana. Metsä on ystävämme.

Pekka Eini


Tämä sivusto on tarkoitettu koulujen oheismateriaaliksi. Lämpimät kiitokset Pekka Einille siitä, että saimme tehdä hänen kokoelmastaan nämä sivut.

Suomen Metsäyhdistys ry

Postimerkkiarkit ovat pdf-tiedostoja. Tarvitset niiden katseluun Adobe Reader -ohjelman, jonka voit ladata maksutta Adoben sivuilta.

Kuvat suurenevat, kun klikkaat niitä hiiren vasemmalla painikkeella.

Kokoelmaa on täydennetty elokuussa 2011.


© 2005 -2011 Suomen Metsäyhdistys ry